نویسنده = فاطمه هراتیان
برای مهربانوی کتابداری ایران

دوره 16، شماره 41، آبان 1394

فاطمه هراتیان


گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش و ارتباطات

دوره 15، شماره 39، دی 1393

فاطمه هراتیان؛ مجتبی کفاشان؛ نرگس اورعی


طرح تأمین مدرک

دوره 12، شماره 34، تیر 1390

فاطمه هراتیان


معرفی امکانات جدید ویکی پدیا

دوره 10، شماره 31، اسفند 1388

فاطمه هراتیان


نمایه نامه های استنادی قابل دسترس در دانشگاه

دوره 10، شماره 30، تیر 1388

فاطمه هراتیان


جستجو در فهرست مشترک نشریات ادواری لاتین

دوره 9، شماره 29، بهمن و اسفند 1387

فاطمه هراتیان


RSS چیست و چه کاربردی می تواند داشته باشد؟

دوره 8، شماره 2627، مهر 1386

فاطمه هراتیان


شیوه استناد دهی منابع الکترونیکی

دوره 8، شماره 25، تیر 1386

فاطمه هراتیان


نقش وب لاگ ها در فرایند اطلاع رسانی

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

فاطمه هراتیان


مختصری درباره کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 5، شماره 20، مهر و آبان 1383

فاطمه هراتیان


جستجوی مقاله فارسی در اینترنت

دوره 5، شماره 1819، 1383

فاطمه هراتیان


پژوهشگران، اینترنت و گزارش طرحهای پژوهشی

دوره 3، شماره 15، بهمن و اسفند 1381

فاطمه هراتیان