فضا، امکانات و شرایط در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی پس از تجمیع: دیدگاه یک کتابدار 20 ساله

نویسنده

چکیده

از سالهای دور حتی زمانی که به عنوان دانشجوی رشته کتابداری به کتابخانه مرکزی مراجعه می کردم (1369-1367)شنیده بودم که ساختمان کتابخانه مرکزی به زودی ساخته خواهد شد. در سالهای اول خدمتم در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، دو بار خبر
«ساختمان کتابخانه مرکزی کلنگ خورد» در دانشگاه پیچید اما در حد یک خبر باقی ماند. اما در مورد آن بخش از این خبر که نقشه ساختمان اصلی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی با سی هزار متر زیر بنا در پنج طبقه آماده اجرا است و اینکه در این کار از نظرات
کارشناسی اساتید و همکاران صاحبنظر بهره گرفته بودند مطمئن بودم.

موضوعات


CAPTCHA Image