اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی، عضو کمیته اخلاق نشر(COPE)  نبوده است اما متعهد به پیروی از استانداردها و دستورالعمل‌های آن می‌باشد.