تماس با ما

  • نام : نشریه تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
  • آدرس پستی : مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
  • بخش یا واحد: دفتر نشریه تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
  • دانشگاه : فردوسی مشهد
  • تلفن 38806553
  • فاکس 38807088

CAPTCHA Image