اهداف و چشم انداز

نشریه تازه‌های اطلاع رسانی و مهارت‌های اطلاع‌یابی با هدف آگاهی رسانی از جدیدترین مقاله‌ها، گزارش‌ها و دیگر اخبار با موضوع کتابخانه‌های دانشگاهی، موزه‌ها، آرشیوها و ... در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی منتشر می‌گردد. افق و چشم‌انداز این نشریه علمی-تخصصی برطرف کردن نیازهای آموزشی و پژوهشی کاربران و مخاطبان کتابخانه ها (عمومی، دانشگاهی، تخصصی، ...) می باشد.