راهنمای نویسندگان

آیا می‌خواهید به این مجله مقاله بفرستید؟ توصیه می‌شود که متن درباره مجله که شامل سیاست‌های حاکم بر انواع مقالات؛ و متن راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. برای ارسال مقاله لازم است در سامانه این مجله ثبت‌نام کنید. چنانچه تا کنون در این مجله ثبت‌نام نکرده‌اید نسبت به این کار اقدام کنید. چنانچه قبلاً ثبت‌نام کرده‌اید فقط کافی است که به سامانه وارد شوید و مراحل پنجگانه ارسال مقاله را شروع کنید.

فرایند بررسی مقاله ها:
مقاله های دریافت شده ، نخست توسط مدیر داخلی مورد بررسی قرار می گیرند و در صورتی که با خط مشی نشریه مطابقت داشته باشند جهت تایید به سردبیر ارسال و در صورت تایید سردبیر در هیات تحریریه مطرح می شود. پس از تایید هیات تحریریه توسط مدیر داخلی  به منظور ارزیابی برای دو تا سه نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهد شد .

مقاله ها ابتدا به ترتیب تاریخ دریافت بررسی می شوند و سپس به ترتیب دریافت نظر مثبت داوران منتشر خواهند شد .

 راهنمای نگارش و پذیرش مقاله :

 • مقاله  در نرم­ افزار MS-Word فونت B nazanin 12، تیترها فونت 14 و در انگلیسی فونت Times newroman فونت 12 و تیترها فونت  14 با فاصله های 15/1 سانتی متر تایپ گردد.
 • چکیده حداکثر 250 کلمه باشد.
 • طول مقاله حداکثر 15 صفحه ( با احتساب چکیده و منابع) و هر صفحه دارای 20 سطرباشد.
 • کلیدواژه ها ( حداقل 3 تا 6 کلیدواژه) توسط نویسنده تهیه و درج گردد .
 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری به چاپ نرسیده، یا هم‌زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد. در صورتی که قبلاً مقاله در مجامع علمی ارائه شده، اطلاعات آن ضمیمه شود.
 • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به عنوان نویسنده عهده دار مکاتبات مشخص نمایند.
 • صفحه اول مقاله، شامل اطلاعات: عنوان مقاله، نام کامل نویسنده/گان همراه با وابستگی سازمانی نشانی کامل، شماره تلفن، و نشانی پست الکترونیکی (به صورت پانویس) و همچنین چکیده مقاله باشد.
 • اسامی خارجی در متن به زبان فارسی آوانویسی شده و اصل آن پانویس شود.
 • اختصارات انگلیسی به همراه صورت کامل پی­نوشت شوند.
 • دفتر مجله در ویراستاری، چاپ یا عدم چاپ مقالات آزاد است و مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد.
 • مقاله پس از ارزیابی داوران، باید مجدداً توسط نویسنده اصلاح شود. پس از اعمال اصلاحات لازم و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ آماده شدن، در نشریه چاپ می­شود.
 • در مقاله هایی که به فارسی ترجمه می شوند ، نسخه ای از اصل مقاله پیوست متن فارسی باشد .
 • منابع مورد استفاده، به ترتیب الفبای نام نویسندگان، در پایان مقاله و مطابق با شیوه نامه انجمن روانشناسان آمریکا دستورالعمل APA تنظیم گردد.
 • نشریه در قبال محتوای مقالات هیچگونه مسولیتی ندارد.