درباره نشریه

نشریه تازه های اطلاع رسانی و مهارتهای اطلاع یابی نشریه ­ای علمی تخصصی است که مقاله های علمی تألیفی و ترجمه ‌ای نگارش شده در حوزه کتابداری واطلاع ­رسانی شامل موضوع­ های رفتار اطلاع ­یابی، کتابشناسی، نسخه شناسی، آرشیو، شبکه­ های اطلاع ­رسانی، مدیریت دانش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، علم سنجی، معرفی و نقد منابع اطلاعاتی و نیز گزارشهای کتابخانه ­ای را منتشر می­ کند. این نشریه به صورت الکترونیکی نشر و در وبسایت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد قرار می­ گیرد. محتوای مقالات، کاربردی و در راستای توسعه مهارتهای سواد اطلاعاتی، بازیابی بهتر اطلاعات و استفاده بهینه از اطلاعات می باشد. ترتیب انتشار نشریه در حال حاضر به صورت دو فصلنامه و هر شماره شامل 30 تا 40 صفحه می­ باشد.