نمایه نامه های استنادی قابل دسترس در دانشگاه

نویسنده

چکیده

امروزه میزان تولید مقالات علمی و انتشارات به عنوان یکی از شاخص های مهم برای اعتبارسنجی و ارزیابی افراد (صاحبان اثر)، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی است.

موضوعات


CAPTCHA Image