نویسنده = رقیه دهستانی
دانستنی‌هایی درباره کلان داده

دوره 21، شماره 50، 1399، صفحه 13-16

رقیه دهستانی


ده راهکار برای نوآوری در کار روزانه

دوره 21، شماره 50، 1399، صفحه 24-26

رقیه دهستانی


سکوت سازمانی و کتابخانه های دانشگاهی

دوره 19، شماره 48، آبان 1397

رقیه دهستانی؛ آزاده صالح آبادی


خلاصه گزارش نمایشگاه کتابهای تخصصی خارجی

دوره 17، شماره 45، دی 1395

رقیه دهستانی


سرمقاله: اهمیت آموزش حرفه ای

دوره 17، شماره 43، اردیبهشت 1395

رقیه دهستانی؛ زهره عباسی


نقش کتابدار معلم: راه های امروز و آینده

دوره 17، شماره 43، اردیبهشت 1395

رقیه دهستانی


Microsoft Academic Search چیست؟

دوره 14، شماره 37، تیر 1392

رقیه دهستانی


آن سوی میز مشاوره اطلاعاتی

دوره 14، شماره 36، اردیبهشت 1392

رقیه دهستانی


پایگاه شیمی Reaxys : معرفی و ویژگی ها

دوره 13، شماره 35، خرداد 1391

رقیه دهستانی


با وب سایت راهنمای Strategian آشنا شوید

دوره 11، شماره 32، تیر 1389

رقیه دهستانی


جستجوی تصویری در پایگاه EBSCO

دوره 10، شماره 31، اسفند 1388

رقیه دهستانی


Science Synthesis : معرفی منبع مرجع شیمی آلی

دوره 10، شماره 30، تیر 1388

رقیه دهستانی


2collab چیست؟

دوره 9، شماره 28، 1387

رقیه دهستانی