آن سوی میز مشاوره اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

پس از افتتاح ساختمان جدید مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی با توجه به گستردگی فضا و افزایش مراجعه کنندگان به کتابخانه، بالتبع نوع و شکل ارائه برخی از خدمات نیز نیازمند تغییر بود. در همین راستا در محل لابی کتابخانه، میز مشاوره اطلاعاتی، جهت خوشامدگویی و راهنمایی بهتر مراجعین و هدایت آنان به بخش مورد نظرشان راه اندازی شد.

موضوعات


CAPTCHA Image