معرفی خانم آزاده جاویدی کتابدار پیشکسوت بخش سفارشات

نویسنده

چکیده

خانم آزاده جاویدی فیروز طوسی بیش از 24 سال است که در مرکز اطلاع سانی و کتابخانه مرکزی مشهد به
فعالیت مشغول است. تجربیات خوب ایشان در کار انتخاب و تهیه کتاب برای مجموعه سازی می تواند به عنوان
راهنمایی مفید در اختیار دیگر کتابداران قرار گیرد. یکی از ویژگی های کتابدار خوب کتابشناس بودن است که
ایشان در این زمینه نیز تبحر کافی ولازم را بدست آورده است.

موضوعات


CAPTCHA Image