خلاصه گزارش نمایشگاه کتابهای تخصصی خارجی

نویسنده

چکیده

هر سال به مناسبت هفته پژوهش مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به برگزاری نمایشگاه کتابهای تخصصی خارجی می نماید. برگزاری این نمایشگاه و انجام هماهنگی های الزم از جمله وظایف بخش سفارشات کتابخانه است.

موضوعات


CAPTCHA Image