موضوعات = منابع مرجع
سرمقاله: اهمیت منابع چاپی مرجع

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

زهره عباسی


دانشنامه علوم و فناوری های پلیمری

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

محبوبه فراشباشی آستانه


مجموعه پنج جلدی فرهنگ – دانشنامه کارا

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

محمود صدیقی


دانشنامه مواد زیست- پلیمری و پلیمرهای زیست پزشکی

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

محبوبه فراشباشی آستانه


دایره المعارف لاتین 9 جلدی علوم اجتماعی

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

محبوبه فراشباشی آستانه


دانشنامه فناوری و علم اطلاعات

دوره 18، شماره 46، اردیبهشت 1396

محبوبه فراشباشی آستانه


Science Synthesis : معرفی منبع مرجع شیمی آلی

دوره 10، شماره 30، تیر 1388

رقیه دهستانی


منابع مرجع: ابزارهایی برای دسترسی سریع و آسان به دانش بشری

دوره 4، شماره 17، خرداد و تیر 1382

رحمت الله فتاحی


کاربرد منابع مرجع در بهبود فرایند پژوهش

دوره 4، شماره 17، خرداد و تیر 1382

رحمت الله فتاحی


تا چه حد با منابع مرجع آشنا هستید؟

دوره 4، شماره 17، خرداد و تیر 1382

نفیسه دری فر


دروازه های اطلاعاتی کتابهای مرجع چه هستند؟

دوره 4، شماره 17، خرداد و تیر 1382

زهره عباسی


با برخی از راهنماها و فهرستهای منابع مرجع چاپی آشنا شوید

دوره 4، شماره 17، خرداد و تیر 1382

معصومه صالحفر


معیارهای ارزیابی منابع مرجع در اینترنت

دوره 4، شماره 17، خرداد و تیر 1382

لادن قزلی


دسترسی به انواع منابع مرجع در اینترنت

دوره 3، شماره 13، مهر و آبان 1381

نفیسه دری فر