منابع مرجع: ابزارهایی برای دسترسی سریع و آسان به دانش بشری

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

وجود منابع مرجع در هر جامعه بیانگر میزان تلاش آن جامعه در گردآوری و سازماندهی دانش بشری است. 

موضوعات


CAPTCHA Image