معرفی منابع مرجع مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی : مجموعه 22 جلدی طبقه بندی و شرح جامع مشاغل

نویسنده

چکیده

شرکت دانش پارسیان یک موسسه انتفاعی است که از سال 1382 با هدف ارائه خدمات و محصولات مبتنی بر فناوری نوین اطلاعاتی تشکیل گردیده است.انتشار مجموعه 22 جلدی طبقه بندی و شرح جامعه مشاغل نیز در راستای اهداف شرکت از جمله تولید و طراحی نرم افزارهای مختلف در بخش ارزیابی، سنجش و تحلیل عملکرد به عنوان راهکار دقیق و کم هزینه برای سازمان ها و کارکنان می باشد.

موضوعات


CAPTCHA Image