مجموعه پنج جلدی فرهنگ – دانشنامه کارا

نویسنده

چکیده

مجموعه پنج جلدی »فرهنگ- دانشنامه کارا« فرهنگ عمومی انگلیسی – فارسی ازنوع فرهنگهای »دانشنامگی« به
شمار می رود که درسال 1394 انتشاریافته است. استاد بهاءالدین خرمشاهی تالیف و تدوین این فرهنگ را با همکاری سعید
حسامی، عاطفه قنبری و تینا حمیدی و ویراستاری علی مهرامی و مهران بذرایی و گروهی از پژوهشگران، طی12 سال تلاش
به پایان رسانید. چاپ این فرهنگ به دلیل حجم زیاد آن از سوی سه ناشر معین، نگاه و شباهنگ صورت گرفت و برای
نخستین بار در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد.

موضوعات


CAPTCHA Image