دایره المعارف لاتین 9 جلدی علوم اجتماعی

نویسنده

چکیده

این دایره المعارف در 9 مجلد به زبان انگلیسی و توسط انتشاراتUSA Reference Macmillan به چاپ رسیده است. ساختار و شیوه تنظیم محتوای آن الفبایی می باشد. گستره موضوعی اثر، شامل کلیه موضوعات علوم اجتماعی مانند انسان شناسی، روانشناسی،جامعه شناسی، باستانشناسی، هنر، فرهنگ، رسانه، جمعیت شناسی، تاریخ، اقتصاد، جغرافیا، فلسفه علم، علوم سیاسی، حقوق و روابط بین الملل و نیز روانشناسی است.

موضوعات


CAPTCHA Image