نویسنده = فرزانه فرجامی
گزارش شلف خوانی بخش نشریات کتابخانه

دوره 16، شماره 41، آبان 1394

فرزانه فرجامی


گزارش کوتاهی از فعالیت های انجام شده در سال 1392

دوره 15، شماره 38، اردیبهشت 1393

فرزانه فرجامی


one note شاهکار بزرگ مایکروسافت

دوره 10، شماره 30، تیر 1388

فرزانه فرجامی


مدیریت اطلاعات و استنادهای علمی با کمک نرم افزار EndNote

دوره 9، شماره 29، بهمن و اسفند 1387

فرزانه فرجامی


معرفی سیستم های پرسش و پاسخ در اینترنت

دوره 8، شماره 2627، مهر 1386

فرزانه فرجامی


سرمقاله: درباره کتاب

دوره 5، شماره 20، مهر و آبان 1383

فرزانه فرجامی


فرهنگ آغازه ها و اختصارات در شبکه جهانی وب

دوره 5، شماره 20، مهر و آبان 1383

فرزانه فرجامی


سواد اطلاعاتی: مفاهیم و استانداردها

دوره 5، شماره 1819، 1383

فرزانه فرجامی


دستیابی به بورسها و پیشنهاد طرحهای پژوهشی در اینترنت

دوره 3، شماره 15، بهمن و اسفند 1381

فرزانه فرجامی


گروههای بحث الکترونیکی در زمینه آموزش و تدریس

دوره 3، شماره 14، آذر و دی 1381

فرزانه فرجامی


دسترسی به متن پایان نامه ها در اینترنت

دوره 2، شماره 6، خرداد و تیر 1380

فرزانه فرجامی