سرمقاله: درباره شروع مجدد انتشار نشریه کتابخانه

نویسنده

چکیده

نشریه تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی از تیرماه 1379 با هدف توسعه مهارت های سواد اطلاعاتی دانشگاهیان ...

موضوعات


CAPTCHA Image