گزارش کوتاهی از فعالیت های انجام شده در سال 1392

نویسنده

چکیده

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه با داشتن فضایی به مساحت 8870 متر مربع ، با حضور بیش از 55کارمند که
بخش اعظم آنان متخصص کتابداری و اطلاع رسانی هستند و مجموعه ای بالغ بر246000 نسخه کتاب چاپی، 1108عنوان نشریه
فارسی و لاتین، 12707 پایان نامه تحصیلات تکمیلی، و دیگر منابع دیجیتالی به بیش از 32000 عضو دانشگاهی سرویس و ارائه
خدمات می نماید.

موضوعات


CAPTCHA Image