مگاژورنال‌ها، دنیای جدید منابع دسترسی آزاد

همکاران

نویسنده

رئیس اداره خدمات کتابخانه

چکیده

مجله‌ها از عمده منابع اطلاعاتی هستند که نقش به‌سزایی در پیشرفت علوم و پژوهش‌ها ایفا می‌کنند. گسترش فناوری اطلاعات و فراهم شدن بسترهای گوناگون جهت انتشار منابع علمی ظهور مجله‌های الکترونیکی و مجله‌های دسترسی آزاد را رقم زد، در این میان نسل جدیدی از مجله‌ها با عنوان مگاژورنال‌ها در سال‌های اخیر بوجود آمده‌اند که باعث ایجاد تحولی در ارتباطات علمی شدند. این نوع منابع به صورت الکترونیکی منتشر می‌شوند و محتوای خود را در قالب دسترسی آزاد مقاله‌ها ارائه می‌دهند و متخصصان و محققان می‌توانند به صورت رایگان بدون محدودیت، به مقاله‌ها و پژوهشهای انجام شده دسترسی داشته باشند. این منابع که با عنوان ابرمجله‌های دسترسی آزاد معرفی می‌شوند رویکرد جدیدی در ارتباطات علمی ایجاد نموه اند. امتیازها و ویژگی‌هایی که ابر مجله‌های دسترسی آزاد در مقایسه با انتشارات چاپی فراهم نموده‌اند محققان را به استفاده بیشتر از آنها ترغیب نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image