one note شاهکار بزرگ مایکروسافت

نویسنده

چکیده

onenote یکی از شاهکارهای مجموعه office 2007 است که به کمک آن می توانید اطلاعات مختلف را جمع آوری، سازماندهی و جستجو کنید.

موضوعات


CAPTCHA Image