گزارش فعالیتهای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (1393)

نویسنده

چکیده

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای نیل به اهداف و وظایف سازمانی خود در سال 1393 توانست با همت و تلاش فراوان همکاران و به مدد علاقه ایشان خدماتی متناسب در دانشگاه فردوسی ارائه نماید. بر پایه گزارشهای دریافتی از بخشهای مختلف این مرکز، این مجموعه روزانه به بیش از 1000 مراجعه کننده خدمت رسانی می کند.

موضوعات


CAPTCHA Image