نویسنده = نفیسه دری فر
آشنایی با وب سایت های مناسب کودکان

دوره 10، شماره 30، تیر 1388

نفیسه دری فر


آشنایی با انواع فایل ها در محیط وب

دوره 8، شماره 25، تیر 1386

نفیسه دری فر


راهنمای رتبه بندی دانشگاههای جهان

دوره 5، شماره 1819، 1383

نفیسه دری فر


تا چه حد با منابع مرجع آشنا هستید؟

دوره 4، شماره 17، خرداد و تیر 1382

نفیسه دری فر


اطلاعاتی پیرامون ارتقای مهارتهای تدریس و کیفیت آموزش عالی

دوره 3، شماره 14، آذر و دی 1381

نفیسه دری فر؛ مهری پریرخ


آمار در پژوهش: آشنایی با برخی سایتها در این زمینه

دوره 3، شماره 13، مهر و آبان 1381

رحمت الله فتاحی؛ نفیسه دری فر


دسترسی به انواع منابع مرجع در اینترنت

دوره 3، شماره 13، مهر و آبان 1381

نفیسه دری فر


راهنمای مجله های الکترونیکی رایگان در اینترنت

دوره 3، شماره 11، خرداد و تیر 1381

نفیسه دری فر


آشنایی با سایتهای نقد و بررسی آثار: (Book Reviews)

دوره 2، شماره 8، مهر و آبان 1380

نفیسه دری فر


ناشران داخلی در اینترنت

دوره 2، شماره 8، مهر و آبان 1380

نفیسه دری فر


دسترسی رایگان به مقالات از طریق سایت FindArticles.com

دوره 2، شماره 7، مرداد و شهریور 1380

نفیسه دری فر


چگونه اطلاعات صفحه یا سایتی را برای دیگران ارسال کنیم؟

دوره 2، شماره 7، مرداد و شهریور 1380

نفیسه دری فر


معرفی‌ امکانات‌ جدید موتور Google

دوره 2، شماره 5، فروردین و اردیبهشت 1380

نفیسه دری فر


مقایسه کارایی موتورهای جستجو

دوره 2، شماره 5، فروردین و اردیبهشت 1380

نفیسه دری فر