فهرستهای رایانه ای: ابزاری برای آگاهی از منابع موجود در کتابخانه ها

نویسنده

چکیده

سریعترین راه جهت اطلاع از موجودی هر کتابخانه ای رجوع کردن به فهرست منابع آن کتابخانه است...

CAPTCHA Image