معرفی‌ امکانات‌ جدید موتور Google

نویسنده

چکیده

در شماره‌های‌ قبلی‌ با یکی‌ از بهترین‌ موتورهای‌ جستجو، یعنی‌ گوگل‌ آشنا شدید. حال‌، یکی‌ از امکانات‌ جدید این‌ موتور و چگونگی‌ استفاده‌ از آن‌ معرفی‌ می‌شود.
بنابر آخرین‌ آمار ارائه‌ شده‌ در موتور گوگل‌، یک‌ میلیارد و سیصد و چهل‌ و شش‌ میلیون‌ و نهصد و شصت‌ و شش‌ هزار صفحه‌ یا مدرک‌ اینترنتی‌ در این‌ موتور نمایه‌ شده‌ و قابل‌ دسترسی ‌است‌. همپای‌ این‌ رشد، بر امکانات‌ این‌ موتور جستجو نیز افزوده‌ شده‌ است‌. موتور گوگل‌ به ‌تازگی‌ امکانی‌ با عنوان‌ Preference در دسترس‌ قرار داده‌ است‌ که‌ شما را قادر می‌سازد برای ‌جستجوهای‌ خود اولویتهایی‌ قائل‌ شوید. این‌ اولویتها عبارتند از:Interface Language:

 در این‌ قسمت‌ می‌توانید مشخص‌ کنید نتایج‌ جستجوی‌ شما به ‌چه‌ زبانی‌ نشان‌ داده‌ شود.

CAPTCHA Image