مقایسه کارایی موتورهای جستجو

نویسنده

چکیده

توسعة‌ اینترنت‌ و میزان‌ اطلاعات‌ روزافزون‌ تولید شده‌ در آن‌، مسأله‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ راهر چه‌ بیشتر مطرح‌ کرده‌ است‌. برای‌ حل‌ این‌ مسأله‌، ابزارهای‌ مختلفی‌ پا به‌ عرصة‌ وجود نهاده‌اند که‌ یکی‌ از کارآمدترین‌ آنها موتورهای‌ جستجو می‌باشد. مؤسسه‌ها و شرکتهای‌ مختلف‌، موتورهای‌ جستجوی‌ گوناگونی‌ طراحی‌ نموده‌اند و به‌ جرأت‌ می‌توان‌ گفت‌ بیش‌ از چهار هزار موتور جستجو تولید شده‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تنوع‌ مدارک‌ و اطلاعات‌، هر یک‌ نوع‌ خاصی‌ از اطلاعات‌ را بازیابی‌ می‌کنند. حال‌ برای‌ آشنایی‌ بیشتر با این‌ ابزارهای‌ جستجو، پنج‌ موتورجستجو که‌ کاربرد بیشتری‌ دارند، معرفی‌ و با یکدیگر مقایسه‌ می‌شوند.

CAPTCHA Image