نویسنده = اکرم سلمانی
Spam، Worm و Trojan چه فرقی با هم دارند؟

دوره 11، شماره 33، آذر 1389

اکرم سلمانی


بیشتر بدانیم: حفاظت از لپ تاپ

دوره 11، شماره 32، تیر 1389

اکرم سلمانی


معرفی پایگاه اطلاع رسانی تبیان

دوره 10، شماره 31، اسفند 1388

اکرم سلمانی


معرفی چند وب سایت مفید در حوزه زمین شناسی

دوره 10، شماره 30، تیر 1388

اکرم سلمانی


معرفی موتور جستجوی مناسب برای کودکان و نوجوانان

دوره 9، شماره 29، بهمن و اسفند 1387

اکرم سلمانی


معرفی پایگاه E-print Network

دوره 9، شماره 28، 1387

اکرم سلمانی