Spam، Worm و Trojan چه فرقی با هم دارند؟

نویسنده

چکیده

spam ایمیلی است که به طور اتوماتیک برای افراد مختلف فرستاده می شود.

موضوعات


CAPTCHA Image