کامپیوترتان مخفیانه به چه وب سایت هایی متصل می شود؟

نویسنده

چکیده

شما می توانید از دستور netstat در پنجره ی فرمان ویندوز 7 ،ویستا و XP ) حداقل سرویس پک 2 (اسـتـفـاده
کنید. این دستور لیستی از هرچیزی را که در آن لحظه به اینترنت متصل است به شما مـی دهـد. ابـتـدا مـنـوی
استارت را باز کنید و در جعبه جستجو “exe.cmd “را وارد کنید و اینتر بزنید. روی exe.cmd راست کـلـیـک
کرده و administrator as Run را انتخاب کنید.

موضوعات


CAPTCHA Image