معرفی موتور جستجوی مناسب برای کودکان و نوجوانان

نویسنده

چکیده

بدون شک کودکان و نوجوانان نیازمند و علاقه مند به استفاده از اینترنت اند و دوست دارند از سایت های مربوط به خودشان استفاده کنند اما والدین ممکن است با نگرانی خود مانعی بر سر راه بچه ها محسوب شوند.

موضوعات


CAPTCHA Image