آشنایی با بانکهای اطلاعاتی فارسی قابل دسترس در دانشگاه فردوسی مشهد

نویسنده

چکیده

یکی از مسائل مهمی که پژوهشگران با آن روبرو هستند، فراهم شدن امکان جستجوی یکپارچه در مقاله های نشریات می باشد. 

موضوعات


CAPTCHA Image