نویسنده = شهناز غلامحسین نژاد
رسانه‌های اجتماعی

دوره 21، شماره 50، 1399، صفحه 27-32

شهناز غلامحسین نژاد


سواد اطلاعاتی استفاده از تلفن همراه

دوره 19، شماره 48، آبان 1397

شهناز غلامحسین نژاد


مروری بر مهارت های سواد اطلاعاتی: نوآوری و آموزش با موبایل

دوره 19، شماره 48، آبان 1397

شهناز غلامحسین نژاد


مروری بر مفاهیم کتاب سنجی و علم سنجی

دوره 15، شماره 39، دی 1393

شهناز غلامحسین نژاد