نویسنده = آزاده صالح آبادی
آشنایی با سرویس های امانت و شیوه های جستجوی منابع

دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 31-41

آزاده صالح آبادی؛ زهرا قدمگاهی


مدیریت پروژه و کتابخانه‌ها

دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 8-12

آزاده صالح آبادی


پردازش ابری و کتابخانه

دوره 21، شماره 50، 1399، صفحه 17-23

آزاده صالح آبادی؛ زهرا قدمگاهی


سکوت سازمانی و کتابخانه های دانشگاهی

دوره 19، شماره 48، آبان 1397

رقیه دهستانی؛ آزاده صالح آبادی