مدیریت پروژه و کتابخانه‌ها

همکاران

نویسنده

کارشناس خدمات کتابداری

چکیده

مدیریت پروژه از مهمترین و پرکاربردترین شاخه‌های مدیریت در چند دهه اخیر بوده است. در کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها نیز همچون سازمان‌های تجاری دیگر مدیریت پروژه دارای اهمیت زیادی است و نیازمند مجموعه‌ای از دانش، فنون، ابزارها و مهارت‌هاست که دستیابی به هدف‌های پروژه را ممکن می‌سازد. معمولا همه سازمان‌ها چه به صورت مکتوب و چه نانوشته دارای اهدافی در زمینه بقا، بهبود، رشد و توسعه هستند و برای تحقق این اهداف برنامه‌ریزی می‌کنند. حاصل این برنامه‌ریزی‌ها چیزی نیست به جز مجموعه‌ای از پروژه‌ها و طرح‌ها که باید اجرا شوند تا در نهایت سازمان به اهداف خود دست یابد؛ اما مشکلی که اغلب سازمان‌ها با آن مواجهند نبودسازمان و نظامی برای مدیریت این پروژه‌ها و طرح‌ها ست. به عبارتی دیگر در اکثر شرکت‌های متولی برای برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل بر عملکرد پروژه‌ها وجود ندارد و اغلب در نهایت سازمان را از دستیابی به اهداف مقررشده در زمان مشخص باز می‌دارند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image