آشنایی با سرویس های امانت و شیوه های جستجوی منابع

نوع مقاله : علمی- تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس بخش امانت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 بخش امانت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بی شک کتابخانه را قلب مراکز علمی می دانند؛ چرا که انتخاب منابع اطلاعاتی مناسب به چالشی برای پژوهشگران تبدیل شده است. جایگاه هر کتابخانه را کمیت و کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن به جامعه استفاده کننده ، مشخص می‌سازد. یکی از مهمترین کتابخانه های دانشگاهی ، عموما کتابخانه مرکزی آن دانشگاه می باشد که هدف اصلی آن کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه می باشد که از طریق تامین منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی، نوآوری جهت رسیدن به بهترین شیوه های ارائه ی خدمات، گسترش خدمات علمی وپژوهشی کتابخانه ای، فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط، ممکن است. بخش امانت در کتابخانه مرکزی جایگاه و اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه صورت و تجسم تمامی فعالیت‌ها و تلاش‌ها در سایر بخش‌های کتابخانه، در بخش امانت کتاب متبلور و عیان می‌شود. در این مقاله سعی شده است مراجعان با چگونگی جستجوی اینترنتی کتاب در سایت کتابخانه مرکزی و پرتال های دانشجویی/کارمندی/هیات علمی آشنا شوند و هم چنین روند چگونگی تمدید و رزرو کتاب نیز به طور کامل همراه با تصاویر توضیح داده شده است. امید است مراجعان با مطالعه این مقاله، بتوانند به پیشبرد سطح کیفی آموزش و پژوهش و هم چنین گسترش خدمات علمی و پژوهشی کتابخانه ای کمکی کرده باشند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image