نویسنده = سهراب درویش
سرمقاله: درباره نشریه تازه های اطلاع رسانی

دوره 8، شماره 2627، مهر 1386

سهراب درویش


وضعیت انتشار کتاب در جهان به روایت آمار

دوره 2، شماره 8، مهر و آبان 1380

سهراب درویش


معرفی یک موتور جستجوی جدی و قوی Allthesites.com

دوره 2، شماره 7، مرداد و شهریور 1380

سهراب درویش


«منابع‌ مرجع‌ جدید در کتابخانه‌های دانشگاه‌»

دوره 2، شماره 5، فروردین و اردیبهشت 1380

سهراب درویش


فهرست‌ رایانه‌ای کتابخانه‌

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1379

سهراب درویش


با مرورگرهای وب‌ آشنا شوید

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1379

سهراب درویش


معرفی سایت کتابهای الکترونیکی آلکس ALEX

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1379

سهراب درویش


دستیابی به گروههای بحث الکترونیکی در موضوعهای گوناگون

دوره 1، شماره 2، مرداد و شهریور 1379

سهراب درویش


«چگونه عضو گروههای خبری شویم»

دوره 1، شماره 1، خرداد و تیر 1379

سهراب درویش