فهرست‌ رایانه‌ای کتابخانه‌

نویسنده

چکیده

برای‌ استفاده‌ مؤثرتر از فهرست‌ کتابخانه‌، بهتر است‌ با امکانات‌ مختلف‌ آن‌ و نیز راههای‌ گوناگون‌جستجو آشنا شوید.
انتخاب‌ پایگاه‌:ابتدا لازم‌ است‌ توسط‌ کلید Insert، فهرست‌ یا به‌ اصطلاح‌ پایگاه‌ مورد نظر خود را از میان‌انواع‌ پایگاهها(مثل‌ کتابهای‌ فارسی‌، کتابهای‌ لاتین‌، موضوعها و غیره‌) انتخاب‌ کنید

CAPTCHA Image