«منابع‌ مرجع‌ جدید در کتابخانه‌های دانشگاه‌»

نویسنده

چکیده

فـارسـی‌:
 
1) برندگان‌ جایزه‌ نوبل‌ از آغاز تا کنون‌/ ترجمه‌ و تالیف‌ هرمز همایون‌پور. تهران‌: نشر و پژوهش فرزان‌ روز، 1378.(کتابخانه‌ مرکزی‌)                                                4ب‌  8هـ/  141 Q

CAPTCHA Image