انتشارات‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد در سال‌ 1379

نویسنده

چکیده

فعالیتهای‌ انتشاراتی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد به‌ سال‌ 1341 برمی‌گردد و در این‌ مدت‌منابع‌ ارزشمندی‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ علمی‌ از آثار استادان‌ این‌ دانشگاه‌ توسط‌ چاپخانه‌ دانشگاه‌منتشر شده‌ و در فهرستی‌ مستقل‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌. آنچه‌ از نظر خوانندگان‌ محترم‌ می‌گذرد،کارنامه‌ یکساله‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد است‌.

CAPTCHA Image