آشنایی‌ با برخی واژه‌های اینترنت‌

نویسنده

چکیده

دانستن‌ معنا و مفهوم‌ برخی‌ از اصطلاحهای‌ اینترنتی‌ برای‌ همه‌ کاربران‌ اینترنت‌ لازم‌ وضروری‌ است‌.
اینترنت‌: در ساده‌ترین‌ و در عین‌ حال‌ جامع‌ترین‌ تعریف‌ برای‌ اینترنت‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌اینترنت‌ شبکه‌ای‌ از شبکه‌ هاست‌. اینترنت‌ متشکل‌ از شبکه‌های‌ بزرگ‌ وکوچکی‌ است‌ که‌ از طریق‌خطوط‌ مخابراتی‌ و بر اساس‌ پروتکلهای‌ مربوطه‌ به‌ هم‌ متصل‌ شده‌ و قابل‌ دسترس‌ می‌باشد. این‌مجموعه‌ بستر مناسبی‌ را برای‌ تبادل‌ و دسترسی‌ سریع‌ به‌ انواع‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ و برقراری‌ ارتباط‌بین‌ کاربران‌ شبکه‌ در تمام‌ نقاط‌ دنیا فراهم‌ آورده‌ است‌.

CAPTCHA Image