دسترسی به‌ سرگذشتنامه‌های اینترنتی: اقیانوسی از اطلاعات‌ درباره بزرگان علم و اندیشه

نویسنده

چکیده

سرگذشتنامه‌ منبع‌ باارزشی‌ است‌ که‌ با بیان‌ زندگی‌ انسانها، در واقع‌ سیر تحول‌ افکار، علوم‌،فنون‌ و حرفه‌ها را، علاوه‌ بر مشاغل‌ و خدمات‌ آنها، توصیف‌ و گاهی‌ تحلیل‌ نشان‌ داده‌ و افرادی‌ راکه‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ صاحب‌نام‌ بوده‌ و سهمی‌ در تغییر و تحول‌ جامعه‌ یا دانش‌ بشری‌داشته‌اند، معرفی‌ می‌نماید. در سالهای‌ اخیر، منابع‌ سرگذشتنامه‌ای‌ علاوه‌ بر نوع‌ چاپی‌، بر روی‌دیسکهای‌ فشرده‌ نوری‌ و نیز از طریق‌ وب‌ قابل‌ دسترسی‌ است‌.


 در حال‌ حاضر انواع‌ و اقسام‌سرگذشتنامه‌های‌ عمومی‌ و تخصصی‌ در اینترنت‌ موجود است‌. کافی‌ است‌ با یکی‌ از سایتهای ‌اینترنتی‌ در زمینة‌ سرگذشتنامه‌ها آشنا شوید، آنگاه‌ به‌ راحتی‌ می‌توانید به‌ انواع‌ سرگذشتنامه‌ها دسترسی‌ یابید و یا با سایر سایتهای‌ مشابه‌ در این‌ زمینه‌ پیوند (Link) برقرار نمایید. برای‌ مثال‌ ،سایت‌ زیر را بازیابی‌ کنید:
www.library.upenn.edu/resources/reference/general/biography.html

CAPTCHA Image