رویکردهای نوین مجموعه‌سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها

همکاران

نویسنده

کارشناس مسئول امور عمومی

چکیده

دنیای امروز نسبت به گذشته تغییرات فراوانی پیدا کرده است. گسترش روزافزون فناوری‌های نوین باعث تغییراتی در فعالیت‌های مختلف از جمله فعالیت‌های کتابخانه‌ای شده است. فعالیت‌های بخش فراهم‌آوری یا مجموعه‌سازی در کتابخانه‌ها نیز دستخوش تغییراتی بوده است. علاوه بر این افزایش قیمت منابع اطلاعاتی از یک‌سو و کاهش بودجه سازمان‌های دولتی و خصوصی از جمله کتابخانه‌ها از سوی دیگر، باعث شده است که شیوه‌های سنتی تهیه منابع اطلاعاتی منسوخ و کتابخانه‌ها به سمت‌وسوی تهیه منابع اطلاعاتی با کمترین هزینه و بیشترین استفاده حرکت نمایند. در این راستا، فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی با رویکردهای نوینی در حال وقوع است و برخی از کتابخانه‌ها به استفاده از این رویکردها روی آورده‌اند. استفاده از رویکردهای نوین مجموعه‌سازی به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و دسترسی سریع‌تر کاربران نهایی به منابع اطلاعاتی صورت می‌گیرد. در ادامه برخی از رویکردهای نوین مجموعه‌سازی بیان می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image