نویسنده = لادن قزلی
معرفی چند منبع برای جستجوی طرح های گرافیگی

دوره 13، شماره 35، خرداد 1391

لادن قزلی


وبلاگ، بلاگ یا ...

دوره 11، شماره 32، تیر 1389

لادن قزلی


معرفی چند سایت کاربردی

دوره 10، شماره 31، اسفند 1388

لادن قزلی


جستجوی اینترنتی تصاویر

دوره 10، شماره 30، تیر 1388

لادن قزلی


منابع اینترنتی در حوزه گیاه شناسی

دوره 9، شماره 29، بهمن و اسفند 1387

لادن قزلی


OJOS موتور جستجوی مجله های آنلاین

دوره 9، شماره 28، 1387

لادن قزلی


خدمات مرجع مجازی

دوره 8، شماره 2627، مهر 1386

لادن قزلی


پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دوره 7، شماره 24، آذر 1385

لادن قزلی


جستجوی فوری در یاهو

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

لادن قزلی


فهرست های پیوسته در اینترنت

دوره 5، شماره 20، مهر و آبان 1383

لادن قزلی


معیارهای ارزیابی منابع مرجع در اینترنت

دوره 4، شماره 17، خرداد و تیر 1382

لادن قزلی


معرفی برخی سایتها در زمینه نظریه های آموزشی

دوره 3، شماره 14، آذر و دی 1381

لادن قزلی