معرفی نمایشگاه‌ها و طرح‌های فصلی کتاب در ایران

نوع مقاله : علمی- تخصصی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

چکیده

در ایران نمایشگاه‌ها و فعالیتهای فرهنگی مرتبط با کتاب، با عناوین مختلفی چون "نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نمایشگاه‌های کتاب استانی، نمایشگاه تخصصی کتابهای دانشگاهی و طرح های فصلی کتاب"، به طور مستمر در طی یک سال برگزار می‌شوند و متصدیان این امر فرهنگی، نهادها و ارگانهایی چون " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور فرهنگی)، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران می‌باشند. این فعالیتهای فرهنگی در قالب نمایشگاه و طرح‌های فصلی و استانی کتاب، جایگاه و نقش مهمی در دسترسی جامعه علمی، فرهنگی و دانشگاهی و همچنین علاقه‌مندان به کتاب و تازه‌های نشر و تجهیز کتابخانه‌های مراکز علمی، دانشگاهی و عمومی به کتاب‌های جدید و فعال و پویا نگه داشتن صنعت نشر در طی سال دارند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image