بررسی مفاهیم نظری ایمانول کانت: گزارش نشست علمی مبانی نظری در ایجاد نظام های شناختی و معنایی در ذهن

نوع مقاله : گزارش تخصصی

نویسنده

کارشناس بخش فهرستنویسی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

چکیده

مطالب این نشست در سه محور: 1) مبانی نظری شناخت از دیدگاه امانوئل کانت 2) مطالعات نظری در حوزه تحلیل دانش، نظام‌های معنایی و مفهومی از دیدگاه برتراندراسل، لودویگ ویتگنشتاین، کارل پوپر، مارتین هایدگر و مایکل پولانی 3) فرایند دانش و دانایی ارائه شد که در ذیل خلاصه‌ای از این مطالب ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image