به کارگیری اصول رانگاناتان در مجموعه سازی بخش سفارشات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : علمی- تخصصی

نویسنده

کارشناس تامین منابع علمی/مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

چکیده

کتابخانه مرکزی هر دانشگاه واحدی زنده است که برای استفاده جامعه خود اعم از اساتید ، محققان ، پژوهشگران و دانشجویان بنا نهاده شده ، بنابراین منابعی که تهیه می شوند باید مورد نیاز و خواست جامعه مربوط باشند. کتابخانه ای که مجمو عه اش برای آموزش و پژوهش، پر کردن اوقات فراغت و ایجاد لذت مخاطب خود گردآوری نشود، پس از مدت کوتاهی به انباری متروک تبدیل می شود . برای ایجاد ارتباط قوی خوانندگان با کتابخانه و بهره گیری هر چه بیشتر آنها باید تیم کارشناسی بخش سفارشات بتواند بهترین و مناسب ترین منابع را برای مجموعه انتخاب و مورد استفاده قرار دهد . به نظر میرسد اصول رانگاناتان همانند چراغی راه را برای اجرای صحیح مجموعه سازی روشن نماید.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image