کتابخانه ها و کتابداران در دوران پساکرونا

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

چکیده

کتابخانه ها و کتابداران در دوران پساکرونا
کتابداران به عنوان اشاعه دهندگان دانش بشری و اطلاع‌رسانان‌ دنیای پیچیده کنونی،نقشی حیاتی و بس مهم برعهده دارند.آنان‌ برای انجام هرچه بهتر رسالت خود باید با پیشرفت دانش، علوم و تکنولوژی همگام بوده و دانش خود را بر اساس شرایط متغیر دنیای کنونی به طور مرتب روزآمد نمایند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image