شیوه‌ جستجو از راه‌ دور در فهرست‌ کتابخانه‌های دانشگاه‌ فردوسی از طریق‌ وب‌

نویسنده

چکیده

فهرست‌ رایانه‌ای‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد برای‌ استفاده‌کنندگان‌ از راه‌ دور باآدرس‌ اینترنتی‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ http://c-library.um.ac.ir در مرورگر Internet Explorer قابل‌دسترسی‌ است‌. پـس‌ از ورود با انتخـاب‌ گزینة‌ OPAC (Online Public Access Catalog)،دریچة‌ ورود به‌ فهرست‌ رایانه‌ای‌ تحت‌ Web گشوده‌ می‌شود. از طریق‌ این‌ فهرست‌ می‌توان‌ نه‌ تنها کتابهای‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ فردوسی‌،بلکه‌ دانشگاه‌ شریف‌ و غیره‌ را جستجو کرد. بتدریج‌ بر تعداد این‌ کتابخانه‌ها، که‌ در فهرست‌ به‌ نام‌مرکز اطلاع‌رسانی‌ معرفی‌ شده‌اند، اضافه‌ می‌گردد.

CAPTCHA Image