ارزیابی‌ "تازه‌های اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی" از نگاه‌ شما

نویسنده

چکیده

پنجمین‌ شماره‌ نشریه‌ "تازه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ و اطلاع‌یابی‌" اکنون‌ در دسترس‌ شماست‌. ازهدفهای‌ عمده‌ این‌ نشریه‌، آشنا نمودن‌ اعضاء هیئت‌ علمی‌ دانشگاه‌ و دانشجویان‌ تحصیلات‌تکمیلی‌ با منابع‌ اطلاعاتی‌ چاپی‌ و الکترونیکی‌ موجود در دانشگاه‌، اینترنت‌ و مهارتهای‌اطلاع‌یابی‌ است‌. در این‌ راستا، تا کنون‌ 40 مطلب‌ کوتاه‌ در رابطه‌ با هدفهای‌ این‌ نشریه‌ منتشر شده‌است‌. این‌ مطالب‌ عبارتند از: سرمقاله‌هایی‌ که‌ بر توجیه‌ انتشار این‌ نشریه‌ تأکید دارد، مطالبی‌ دررابطه‌ با معرفی‌ برخی‌ از منابع‌ و امکانات‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ و شیوه‌ استفاده‌ از آنها، اطلاعات‌موجود در اینترنت‌، که‌ مورد نیاز اعضاء هیئت‌ علمی‌ و دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ است‌ وچگونگی‌ بهره‌گیری‌ از آنها.

CAPTCHA Image